VÄLKOMMEN TILL BÄCKMAN PSYKOLOGKONSULT!


Som erfaren psykolog kan jag erbjuda er stöd i arbetet med barn och ungdomar.
Kontakta mig gärna för frågor och funderingar om hur jag kan vara till hjälp i just er situation.OM FÖRETAGET

Bäckman PsykologKonsult startades 1992 av
Leg. psykolog Elisabeth Bäckman som har 30 års erfarenhet
av handledning, konsultation och utredningsarbete.

Uppdragsgivare är främst grund- och gymnasieskolor.
Elisabeth är godkänd handledare av Nämnden
för Socionomauktorisation.

Företagets logo vill symbolisera strävan efter
att lösa mänskliga knutar med hjärta och handling.


Kontakt
elisabeth@backmanpsykologkonsult.se
070- 21 22 103


 

 

HANDLEDNING


Alla som arbetar med människor kan ha behov av handledning.
Genom att man får tillfälle att diskutera och reflektera över sina erfarenheter i arbetet, får man
möjlighet till både yrkesmässig och personlig utveckling. Dessutom minskar risken för skadlig stress.

Handledning sker lämpligast i grupp tillsammans med arbetskamrater eller med kollegor från andra
arbetsplatser. Handledning innebär att deltagarna får professionell psykologisk kunskap tillämpad till sina
aktuella behov. Det finns också en utbildningseffekt, då man får ta del av andra deltagares
ärenden och professionella bemötande.


 

 

KONSULTATION


Ibland är behovet mer specifikt och man vill konsultera en psykolog i ett speciellt ärende.
Arbetssättet liknar handledning men avslutas när deltagarna är nöjda och har hittat verktyg som möjliggör
utveckling och arbetsglädje i det specifika fallet. Konsultation är lämpligt i arbetet med barn- och elever i förskola / skola.
Konsultation sker lämpligast i grupp tillsammans med arbetskamrater som har en vardaglig kontakt i det specifika ärendet.
Konsultation innebär att arbetsgruppen får professionell psykologisk kunskap tillämpad till gruppens aktuella behov.


 

 

UTREDNING


Med hjälp av olika psykologiska test och metoder utförs utredningar på uppdrag från olika
utbildningsorganisationer. Uppdragen handlar oftast om ett behov av att klarlägga barn och ungdomars
funktionsnivå. Genom utredning får man svar på individens begåvningsnivå, starka respektive svaga sidor
samt om det finns specifika svårigheter. Utredningen ger individen och utbildningsorganisationen viktig
information när det gäller pedagogik och inlärning.
foto och webdesign mb photo.se